302 Found

302 Found


nginx


当前位置: 首页 > 篮球资料库 > WNBA > 印第安纳狂热 VS 亚特兰大梦想

赛事 日期 客队 VS 主队 总分 分差 胜负 竞彩让分(终) 让分盘路 竞彩总分(终) 总分盘路
WNBA 2018-07-02 亚特兰大梦想 87:83 印第安纳狂热 170 4 - - - -
WNBA 2018-06-17 亚特兰大梦想 64:96 印第安纳狂热 160 -32 - - - -
WNBA 2018-06-14 印第安纳狂热 64:72 亚特兰大梦想 136 -8 - - - -
WNBA 2017-08-27 印第安那狂热 74:79 亚特兰大梦想 153 -5 -9.5 159.5
WNBA 2017-07-08 印第安那狂热 68:89 亚特兰大梦想 157 -21 3.5 160.5
WNBA 2017-06-16 亚特兰大梦想 74:85 印第安那狂热 159 -11 -5.5 163.5
WNBA 2016-07-16 亚特兰大梦想 72:78 印第安那狂热 150 -6 - - - -
WNBA 2016-05-30 印第安那狂热 76:85 亚特兰大梦想 161 -9 -4.5 168.5
WNBA 2016-05-21 亚特兰大梦想 85:94 印第安那狂热 179 -9 -6.5 163.5
WNBA 2015-09-12 印第安那狂热 75:67 亚特兰大梦想 142 8 5.5 158
WNBA 2015-08-29 亚特兰大梦想 90:84 印第安那狂热 174 6 8 162
WNBA 2015-08-08 亚特兰大梦想 77:106 印第安那狂热 183 -29 8.5 157.5
WNBA 2015-06-16 印第安那狂热 90:79 亚特兰大梦想 169 11 5 151
WNBA 2014-07-13 亚特兰大梦想 93:74 印第安那狂热 167 19 - - - -
WNBA 2014-07-02 印第安那狂热 77:70 亚特兰大梦想 147 7 - - - -
WNBA 2014-06-30 亚特兰大梦想 76:68 印第安那狂热 144 8 - - - -
WNBA 2014-05-26 印第安那狂热 82:77 亚特兰大梦想 159 5 - - - -
WNBA 2014-05-18 亚特兰大梦想 90:88 印第安那狂热 178 2 - - - -
WNBA 2013-09-27 印第安那狂热 79:84 亚特兰大梦想 163 -5 - - - -
WNBA 2013-09-05 印第安那狂热 80:89 亚特兰大梦想 169 -9 - - - -

赛事 日期 客队 VS 主队 总分 分差 胜负 竞彩让分(终) 让分盘路 竞彩总分(终) 总分盘路
WNBA 2018-07-11 明尼苏达天猫 87:65 印第安纳狂热 152 22 - - - -
WNBA 2018-07-06 印第安纳狂热 63:90 达拉斯飞翼 153 -27 - - - -
WNBA 2018-07-04 印第安纳狂热 71:59 明尼苏达天猫 130 12 - - - -
WNBA 2018-07-02 亚特兰大梦想 87:83 印第安纳狂热 170 4 - - - -
WNBA 2018-06-30 凤凰城水银 95:77 印第安纳狂热 172 18 - - - -
WNBA 2018-06-28 印第安纳狂热 89:101 康涅狄克太阳 190 -12 - - - -
WNBA 2018-06-25 康涅狄克太阳 87:78 印第安纳狂热 165 9 - - - -
WNBA 2018-06-23 印第安纳狂热 63:72 西雅图风暴 135 -9 - - - -
WNBA 2018-06-20 印第安纳狂热 55:74 洛杉矶火花 129 -19 - - - -
WNBA 2018-06-17 亚特兰大梦想 64:96 印第安纳狂热 160 -32 - - - -
WNBA 2018-06-14 印第安纳狂热 64:72 亚特兰大梦想 136 -8 - - - -
WNBA 2018-06-13 拉斯维加斯王牌 101:92 印第安纳狂热 193 9 - - - -
WNBA 2018-06-11 印第安纳狂热 75:78 纽约自由人 153 -3 - - - -
WNBA 2018-06-09 达拉斯飞翼 89:83 印第安纳狂热 172 6 - - - -
WNBA 2018-06-03 纽约自由人 87:81 印第安纳狂热 168 6 6.5 156.5
WNBA 2018-05-27 印第安纳狂热 77:86 康涅狄克太阳 163 -9 -15.5 163.5
WNBA 2018-05-25 华盛顿神秘人 93:84 印第安纳狂热 177 9 5.5 155.5
WNBA 2018-05-23 洛杉矶火花 87:70 印第安纳狂热 157 17 8.5 151.5
WNBA 2018-05-21 印第安纳狂热 75:82 华盛顿神秘人 157 -7 -12.5 153.5
WNBA 2018-05-13 印第安纳狂热 56:91 华盛顿神秘人 147 -35 - - - -
赛事 日期 客队 VS 主队 总分 分差 胜负 竞彩让分(终) 让分盘路 竞彩总分(终) 总分盘路
WNBA 2018-07-11 亚特兰大梦想 106:89 华盛顿神秘人 195 17 - - - -
WNBA 2018-07-09 凤凰城水银 70:76 亚特兰大梦想 146 -6 - - - -
WNBA 2018-07-07 西雅图风暴 95:86 亚特兰大梦想 181 9 - - - -
WNBA 2018-07-02 亚特兰大梦想 87:83 印第安纳狂热 170 4 - - - -
WNBA 2018-06-30 亚特兰大梦想 74:85 明尼苏达天猫 159 -11 - - - -
WNBA 2018-06-27 亚特兰大梦想 80:93 芝加哥天空 173 -13 - - - -
WNBA 2018-06-23 康涅狄克太阳 70:75 亚特兰大梦想 145 -5 - - - -
WNBA 2018-06-20 亚特兰大梦想 72:79 纽约自由人 151 -7 - - - -
WNBA 2018-06-17 亚特兰大梦想 64:96 印第安纳狂热 160 -32 - - - -
WNBA 2018-06-14 印第安纳狂热 64:72 亚特兰大梦想 136 -8 - - - -
WNBA 2018-06-13 亚特兰大梦想 64:72 洛杉矶火花 136 -8 - - - -
WNBA 2018-06-11 亚特兰大梦想 67:64 西雅图风暴 131 3 - - - -
WNBA 2018-06-09 亚特兰大梦想 87:83 拉斯维加斯王牌 170 4 - - - -
WNBA 2018-06-06 康涅狄克太阳 77:82 亚特兰大梦想 159 -5 8.5 164.5
WNBA 2018-06-04 凤凰城水银 78:71 亚特兰大梦想 149 7 1.5 160.5
WNBA 2018-05-30 明尼苏达天猫 74:76 亚特兰大梦想 150 -2 7.5 155.5
WNBA 2018-05-27 达拉斯飞翼 78:70 亚特兰大梦想 148 8 -4.5 165.5
WNBA 2018-05-23 亚特兰大梦想 81:63 芝加哥天空 144 18 -1.5 162.5
WNBA 2017-08-27 印第安那狂热 74:79 亚特兰大梦想 153 -5 -9.5 159.5
WNBA 2017-08-24 西雅图风暴 83:89 亚特兰大梦想 172 -6 3.5 164.5

印第安纳狂热 亚特兰大梦想
302 Found

302 Found


nginx
建议 报错